Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 9   >    >>
records: 178
La valeur des valeurs
| raw ◆ článek, francouzsky, vznik: 25. 1. 1993 ◆ poznámka: Barcelona, 25. 1. 1993
 • in: Metanoia, 1993, č. 3, str. 87–95

Nesoustavná poetika: O intuici jako vnímavosti vůči nepředmětným výzvám
článek, česky, vznik: 1993
 • in: Iniciály. Měsíčník pro mladou literaturu, Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1993, č. 31, str. 54–56

Pravda a pravdy
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 1. 12. 1993 ◆ poznámka: přednáška pro Akademickou YMKU

Emanuel Rádl
| raw ◆ projev, česky, vznik: prosinec 1993 ◆ poznámka: pro Český rozhlas

Spravedlnost
| raw ◆ rozhovor | přípravné poznámky, česky, vznik: listopad 1993 ◆ poznámka: Příprava na rozhovor - natáčený 18.11.1993, bude vysílán. [pozn. aut.]

K problematice tzv. „hodnot“ a „norem“
výklad, česky, vznik: 1993? ◆ poznámka: ověřit, zda není totožné s textem „Hodnoty dnes“

Menschliche Identität in der Situation der sg. Totalität
| raw ◆ přednáška, německy, vznik: 15. 6. 1993 ◆ poznámka: Přednáška v Berlíně na pozvání Bedřicha Loewensteina (15. 6. 1993)

Méontologická kritika tradiční ontologie
| raw ◆ článek | fragment, česky, vznik: 20. 9. 1993 ◆ poznámka: Článek pro Filosofický časopis; nedokončeno

Rozum v dějinách II [FF UK]
| raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994
text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Rozum v dějinách II [FF UK]

 • Whitehead – Immortality (četba a interpretace)
  | raw ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994 ◆ poznámka: Hejdánkovy kusé poznámky, skeny obsahují stručné zápisky Václava Tollara

  Co to je filosofie a jaké je její poslání I [FF UK]
  | raw ◆ cyklus přednášek | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994
  text je přípravou k tomuto výslednému dokumentu:
 • Co to je filosofie a jaké je její poslání I [FF UK]

 • Leibniz, Principes de la Nature et de la Grace, fondés en raison [ETF UK]
  | raw ◆ přípravné poznámky | seminář, česky, vznik: 1993/1994

  Immanuel Kant: Prolegomena aj. [ETF UK]
  | raw ◆ seminář | přípravné poznámky, česky, vznik: zimní semestr 1993/1994

  Is a New Germany possible in an Old Europe
  | raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, anglicky | česky, vznik: 28. 8. 1993 ◆ poznámka: není jasné, pro jakou příležitost vzniklo

  Přelom jako memento a výzva
  | docx | pdf | html ◆ přednáška, česky, vznik: 1993/2016 ◆ poznámka: Přednáška pro seminář dr. Milana Průchy ve Freie Universität 25. června 1993 (během pobytu ve Wissenschaftskollegu). Dodatečně (s malými úpravami) přeloženo autorem 7. 7. 2016.
  text je překladem tohoto původního dokumentu:
 • Der Umbruch als Memento und Herausforderung

 • Rádlovo pojetí pravdy v souvislosti s tradicemi a budoucností evropského myšlení
  | docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 13. 11. 1993 ◆ poznámka: pro "Žižkov I - sbor Českobratrské církva evangelické"

  Ladislav Hejdánek – Václav Bělohradský, Debata o pravdě
  | docx | pdf | html ◆ diskuse, česky, vznik: 31. 5. – 3. 6. 1993 ◆ poznámka: Příloha bakalářské eseje Dušana Brinzanika (Fakulta humanitních studií) „O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského“ z roku 2000. Přepis pořídil Dušan Brinzanik.
  • in: Dušan Brinzanik, O pravdě a ne-pravdě aneb pojetí pravdy Ladislava Hejdánka a Václava Bělohradského — 2000, 2000

  Na úvod
  | docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: 1993?
  • in: Reflexe, 1993, č. 9, str. [0.4] (za mottem)

  Úvodem k novému ročníku Reflexe
  | docx | pdf | html ◆ předmluva / doslov, česky, vznik: nedatováno, asi 1993

  Morálka a pravda
  | docx | pdf | html ◆ rozhovor, česky, vznik: prosinec 1993
  • in: Zpravodaj. Časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku 26, 1993, č. 12

  <<  <   1 / 9   >    >>
  records: 178