ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Dialog — otevřenost k druhému a k pravdě [Článek]
česky; vznik: 1994