Ladislav Hejdánek | Dialogue — Openness to Others and to the Truth [Článek]anglicky
článek; vznik: 1994
poznámka: příspěvek na „International Symposium Christianity – Judaism – Islam. Europe et the Close of the 20th Century“, Praha 6.–8. 5. 1994
přeloženo z textu: Dialog – otevřenost k druhému a k pravdě (1994)
  • in: Metanoia 3/4, 1994, s. 93–97.