ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Dialogue — Openness to Others and to the Truth [Článek]
anglicky; vznik: 1994; poznámka: příspěvek na „International Symposium Christianity — Judaism — Islam. Europe et the Close of the 20th Century“, Praha 6.—8. 5. 1994; přeloženo z textu: Dialog — otevřenost k druhému a k pravdě (1994)