Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné online<<  <   1 / 11   >    >>
records: 201
Charta 77, reformní komunisté a ideologie restaurace
projev, česky, vznik: 1996 ◆ poznámka: text "Fenomén Charty 77 a dnešek"
 • in: Česká Metanoia 7, 1996, č. 12–13, str. 43–46

Kritické poznámky k tomu, co lze vidět
| raw ◆ přednáška, česky, vznik: nedatováno, nejspíš 25. 6. 1996 ◆ poznámka: Není jasné, pro jakou příležitost přednáška vznikala, podle všeho se odehrála někde v Praze na Palmovce.

Filosofie jako "pomocná věda"?
| raw ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 14. 6. 1996 ◆ poznámka: nejspíš pro studenty ETF UK, setkání v Heřmani 14.-16. 6. 1996

Jaspersův úvod do vlastní filosofie
| raw ◆ recenze, česky, vznik: nedatováno, asi 1996 ◆ poznámka: nepublikováno

Reakce na článek Jiřího Lesslera
| raw ◆ polemika, česky, vznik: 27. 9. 1996 ◆ poznámka: ad: Jiří Lessler, Duchovní pastýřství, in: Protestant, č. 7/1996; asi pro časopis Protestant

Hejdánek, Ladislav → Kohák, Erazim
| raw ◆ korespondence, česky, vznik: 27. 3. 1996

Vybrané části z Aristotela (z Metafysiky) [ETF UK]
| docx | pdf | html ◆ seminář, česky, vznik: zimní semestr 1996/1997

961109-2
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 11. 1996
text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • Kritická racionalita / Nesmysl a LOGOS
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 1. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • Pascal / Rozum / Víra
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 22. 2. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 960301-5
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 3. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 960301-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1. 3. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 961113-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 13. 11. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • Vědy a filosofie
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 9. 8. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 960402-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 2. 4. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 960119-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 1. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 961027-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 27. 10. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 960828-3
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 28. 8. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 960724-2
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 24. 7. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • 960219-1
  | docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 19. 2. 1996
  text je částí tohoto původního dokumentu:
 • 1996

 • <<  <   1 / 11   >    >>
  records: 201