Češi a Evropa
česky, 2017, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Jan Hron (editor)
Předmluva [kniha Češi a Evropa], s. 7–11 | Vítězí pravda v dějinách?, s. 15–29 | Evropská integrita jako dialog, s. 30–35 | Návrat do Evropy?, s. 36–37 | Evropa a dějiny, s. 38–47 | Dopis příteli č. 30, s. 51–57 | Dopis příteli č. 33, s. 58–64 | Dopis příteli č. 44, s. 65–72 | Symbol a skutečnost, s. 73–81 | Historický pokus a české selhání, s. 82–85 | Filosofie a nacionální ideologie, s. 89–91 | Národ: ideologie, či idea?, s. 92–103 | Národ a nacionalismy. Úvahy o roli idejí a ideologií, s. 104–120