ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Češi a Evropa [Kniha]
2017, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů

česky;
Vítězí pravda v dějinách?, str. 15—29 | Evropská integrita jako dialog, str. 30—35 | Návrat do Evropy?, str. 36—37 | Evropa a dějiny, str. 38—47 | Dopis příteli č. 30, str. 51—57 | Dopis příteli č. 33, str. 58—64 | Dopis příteli č. 44, str. 65—72 | Symbol a skutečnost, str. 73—81 | Historický pokus a české selhání, str. 82—85 | Filosofie a nacionální ideologie, str. 89—91 | Národ: ideologie, či idea?, str. 92—103 | Národ a nacionalismy. Úvahy o roli idejí a ideologií, str. 104—120