ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Fotografický obraz jako „umělecké dílo“ [Článek]
česky; vznik: 13.8.2006