Ladislav Hejdánek | Fotografický obraz jako „umělecké dílo“ [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 13.8.2006
  • in: Běžím s hovnem proti plátnu, 2006, s. 14–19 (Katalog fotografické soutěže, viz www.totem.cz/nefoto.).
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 119–125.