Ladislav Hejdánek | Slovo úvodem [Filosofie a víra 1991] [Předmluva / Doslov]česky
předmluva / doslov; vznik: březen 1991
  • in: Filosofie a víra., Praha: OIKOYMENH, 1991, s. 1–2 (rec. Josef Smolík, Křesťanská revue 59/5, 1992, s. 118–120).