ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosofie a víra [Kniha]
1991, Praha: OIKOYMENH

česky; poznámka: rec. Josef Smolík, Křesťanská revue 59/5, 1992, s. 118–120
Mythos a metafyzika | Slovo úvodem [Filosofie a víra 1991], str. 1—2 | Atheismus a otázky nové interpretace, str. 3—12 | Víra a filosofie, str. 13—22 | Víra a moderní svět, str. 23—33 | Filosofie a křesťanství, str. 34—42 | Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické, str. 43—92 | Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém, str. 93—116 | Věřit a myslit, str. 117—128 | Reflexe víry ve Starém zákoně, str. 129—143 | Víra jako „kosmický faktor“, str. 144—166