Ladislav Hejdánek | Aristotelés a naše doba [ad: Jan Patočka: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964] [Recenze]česky: docx | pdf | html
recenze; vznik: 1964
poznámka: Obě recenze Patočkovy knížky byly napsány v situaci, kdy se stále ještě ozývaly hlasy „dogmatiků“; to, že byly dvě, mi tehdy bylo dokonce vytýkáno (pozn. aut.).
  • in: Literární noviny 13, 1964, č. 33, s. 4.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 72–75.