ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Apeiron a nicota [Bytový seminář]
25.6.1984