ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Příspěvek k otázce vztahu mezi filosofií a theologií [Článek]
česky; vznik: 8.6.1982