ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosofie a theologie: sborník textů [Kniha]
1986, Praha: OIKOYMENH

česky; poznámka: Edice Oikoumené [samizdat], sv. 2 (240 s.)
spoluautorství: Jakub S. Trojan
Atheismus a otázky nové interpretace, str. 3–16 | Víra a filosofie, str. 17–31 | Filosofie a křesťanství, str. 32–44 | Víra a moderní svět, str. 45–60 | Příspěvek k otázce vztahu mezi filosofií a theologií, str. 86–158 | Vztah mezi filosofií a theologií jako filosofický problém, str. 180–218 | Věřit a myslit, str. 219–237