ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
K otázce založení „ontologie subjektivity“ [Článek]
česky; vznik: duben 1982; poznámka: Text byl původně určen do sborníku „Oslovení“ pro Zdeňka Neubauera, kde je zařazen na str. 62—83. Obsahově se váže téměř výhradně k prvnímu z textů, tvořících soubor „Deus et natura“; text nese název „Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa“, v souboru je na str. 5—22. Zde přepsaný text byl samizdatově vydán také jako 11. číslo Svazků pro dialog, a to ještě v roce 1982 (pozn. aut.).