Ladislav Hejdánek | K otázce založení „ontologie subjektivity“ [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: duben 1982
poznámka: Text byl původně určen do sborníku „Oslovení“ pro Zdeňka Neubauera, kde je zařazen na str. 62–83. Obsahově se váže téměř výhradně k prvnímu z textů, tvořících soubor „Deus et natura“; text nese název „Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa“, v souboru je na str. 5–22. Zde přepsaný text byl samizdatově vydán také jako 11. číslo Svazků pro dialog, a to ještě v roce 1982 (pozn. aut.).
  • in: Oslovení, Praha: [s. n.], 1982, s. 62–83 (Samizdatový sborník pro Zdeňka Neubauera).
  • in: Svazky pro dialog, 1982, č. 11, s. 1–19.
  • in: Život a slovo. Eseje II., Praha: OIKOYMENH, 1985, s. 80–102 (Edice Oikoumene [samizdat], sv. 5 (282 s.)).
  • in: Studie, 1987, č. 110—111, s. 137–149.