ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
K otázce založení „ontologie subjektivity“ [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: duben 1982
poznámka: Text byl původně určen do sborníku „Oslovení“ pro Zdeňka Neubauera, kde je zařazen na str. 62–83. Obsahově se váže téměř výhradně k prvnímu z textů, tvořících soubor „Deus et natura“; text nese název „Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa“, v souboru je na str. 5–22. Zde přepsaný text byl samizdatově vydán také jako 11. číslo Svazků pro dialog, a to ještě v roce 1982 (pozn. aut.).