ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Život a slovo. Eseje II [Kniha]
1985, Praha : OIKOYMENH
česky; poznámka: Edice Oikoumene [samizdat], sv. 5 (282 s.); Předmluva [Život a slovo – Eseje II] | Bios, mythos, logos, str. 4—43 | Mythos, filosofie a „nepředmětná skutečnost“, str. 44—79 | K otázce založení „ontologie subjektivity“, str. 80—102 | Přítomnost pravidel a „to pravé“, str. 103—143 | Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů Václava Havla, str. 144—190 | Básník a slovo: k otázce filosofické závažnosti básníkovy zkušenosti, str. 191—223 | Filosofie a společnost: k filosofickému odkazu Emanuela Rádla (21. 12. 1873 – 12. 5. 1942), str. 224—281