Ladislav Hejdánek | Umělecké dílo jako fenomén [Cyklus přednášek]česky: docx | pdf | html
cyklus přednášek; vznik: 2000
poznámka: Poznámky k přednáškám na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru roku 2000. Celkem šlo o čtrnáct dvouhodinových přednášek (pozn. aut.).
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 91–106.