Ladislav Hejdánek | Umělecké dílo jako fenomén [Cyklus přednášek]


docx | pdf | html ◆ cyklus přednášek, česky, vznik: 2000 ◆ poznámka: Poznámky k přednáškám na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letním semestru roku 2000. Celkem šlo o čtrnáct dvouhodinových přednášek (pozn. aut.).
  • in: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 91–106.