Ladislav Hejdánek | Dodatek: Výběr myšlenek o umění z myšlenkových deníků [Poznámky]česky
poznámky; vznik: 2014
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 129–137.