Ladislav Hejdánek | Kozákovo pojetí pravdy [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1958
poznámka: Napsáno k výročí narození profesora filosofie J. B. Kozáka.
  • in: Křesťanská revue 25, 1958, s. 80–86 (Theologická příloha).
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 14–23.