ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Kultura tváří v tvář politice [Článek]
česky; vznik: 22. 11. 1965; poznámka: Napsáno v době prudkých útoků na časopis Tvář, zesílená cenzura však článek pozastavila; vyjít mohl až po krátkodobém obnovení Tváře v roce 1968 (pozn. aut.).