Ladislav Hejdánek | Kultura tváří v tvář politice [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 22. 11. 1965
poznámka: Napsáno v době prudkých útoků na časopis Tvář, zesílená cenzura však článek pozastavila; vyjít mohl až po krátkodobém obnovení Tváře v roce 1968 (pozn. aut.).
  • in: Tvář 3, 1968 — prosinec, č. 2, s. 10–13.
  • in: Tvář — výbor z časopisu, ed. Michael Špirit, Praha: Torst, 1995, s. 317–322.
  • in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969): antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, s. 362–368.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 116–123.