ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Kultura tváří v tvář politice [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 22. 11. 1965
poznámka: Napsáno v době prudkých útoků na časopis Tvář, zesílená cenzura však článek pozastavila; vyjít mohl až po krátkodobém obnovení Tváře v roce 1968 (pozn. aut.).