Ladislav Hejdánek | Malá lekce [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1990
  • in: Lidové noviny, 1990 — 27.01.1990, č. 7, s. 1.
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 87.