Ladislav Hejdánek | Masaryk a naše dnešní krize [článek]


docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1968 ◆ poznámka: Článek byl připraven a odevzdán do redakce měsíc před invazí „spřátelených armád“; měl původně vyjít v záříjovém čísle obnoveného časopisu Tvář, ale redakce jej považovala za příliš provokativní, a tak se zachovaly jen stránkové obtahy. Text poprvé vyšel v tištěné podobě až ve sborníku „Tvář“ v nakladatelství Torst v roce 1995 (pozn. aut.).
  • in: Tvář 3, 1968, č. [0], s. 7–12
  • in: Tvář – výbor z časopisu, ed. Michael Špirit, Praha: Torst, 1995, s. 323–332
  • in: Setkání a odstup, Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 176–187