Ladislav Hejdánek | Masaryk a naše dnešní krize [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1968
poznámka: Článek byl připraven a odevzdán do redakce měsíc před invazí „spřátelených armád“; měl původně vyjít v záříjovém čísle obnoveného časopisu Tvář, ale redakce jej považovala za příliš provokativní, a tak se zachovaly jen stránkové obtahy. Text poprvé vyšel v tištěné podobě až ve sborníku „Tvář“ v nakladatelství Torst v roce 1995 (pozn. aut.).
  • in: Tvář 3, 1968, č. [0], s. 7–12 (Číslo bylo připraveno před 21. srpnem 1968 a mělo být prvním číslem obnovené Tváře. Bylo připraveno na září 1968, ale kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy bylo stornováno a nedistribuováno.).
  • in: Tvář – výbor z časopisu, ed. Michael Špirit, Praha: Torst, 1995, s. 323–332.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 176–187.