Ladislav Hejdánek | Musí demokracie rezignovat na pravdu? [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1991
  • in: Literární noviny 2, 1991 — 31. 10. 1991, č. 44, s. 1 a 3.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 268–273.