Ladislav Hejdánek | Myšlení naděje [Referát]česky: docx | pdf | html
referát; vznik: 1966
poznámka: Původně referát na bytovém semináři u Hromádků, kterým jsem byl pověřen po nesouhlasu s Hromádkovým oceněním Blocha jako vhodného partnera v dialogu. Po čase a po úpravě pro tisk předáno redakci Křesťanské revui, ale cenzurou zamítnuto (s odůvodněním, že křesťanský časopis se nemá co zabývat marxismem). Text nakonec po dlouhých průtazích přece jen vyšel (pozn. aut.).
  • in: Křesťanská revue 33, 1966, s. 156–157.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 124–133.