Ladislav Hejdánek | Národ a nacionalismy. Úvahy o roli idejí a ideologií [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1993
  • in: Reflexe, 1993, č. 9, s. 5.1–17.
  • in: Češi a Evropa., ed. Jan Hron, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 104–120.