Ladislav Hejdánek | Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1994
poznámka: Předneseno na ustavujícím shromáždění Učené společnosti České republiky dne 10. 5. 1994 v Karolinu. Dostupné online: http://www.vesmir.cz/clanek/nepredmetnost-ve-skutecnosti-a-v-mysleni.