ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti [Kniha]
1997, Praha: OIKOYMENH

česky;
Předmluva [Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti], str. 9–16 | Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení, str. 17–22 | Svět bez člověka, str. 23–31 | Filosofie člověka a tzv. „nepředmětné myšlení“, str. 32–46 | Nepředmětné myšlení (Fragment), str. 47–67 | Nepředmětné myšlení a nepředmětná skutečnost, str. 68–136 | K otázce meontologické archeologie (O významu myšlenkového experimentu ve filosofii), str. 137–166 | Filosofický problém nepředmětnosti a jeho možný teologický dosah, str. 167–189 | Doslov, str. 190–196