Ladislav Hejdánek | Budoucnost, „nápad“ a povaha tvorby [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2001
  • in: Reflexe, 2001, č. 22, s. 35–44 (upravená podoba textu).
  • in: Rozjímání vpřed i vzad: Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám, Praha: Filosofia, 2001, s. 99–114 (320 s.).
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 107–118.