Ladislav Hejdánek | Nothingness and Responsibility: the Problem of “Negative Platonism” in Patočka’s Philosophy [Článek]anglicky
článek; vznik: 1990
  • in: La responsabilité – Responsibility: entretiens de Prague, eds. Petr Horák, Josef Zumr, Praha: Filosofický ústav ČSAV, 1992, s. 36–41 (Akta konference v Praze, 5.–9. září 1990. Část nazvaná „Hommage à Jan Patočka“ obsahuje příspěvky L. Hejdánka, R. Klibanského, P. Ricura a bibliografii cizojazyčných a přeložených spisů J. Patočky. Dále přispěli: V. Havel, L. Kołakowski, J. Ladrière, A. Mercier, D. Pears, P. Pithart, D. Wiggins a J. Zumr.).