Ladislav Hejdánek | Nicota a odpovědnost: problém „negativního platonismu“ v Patočkově filosofii [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 28.10.1990
poznámka: Původně šlo o anglickou přednášku na pražské mezinárodní konferenci o Patočkovi 6. 9. 1990; přeloženo 28. 10. 1990 (pozn. aut.).
přeloženo z textu: Nothingness and Responsibility: the Problem of “Negative Platonism” in Patočka’s Philosophy (1990)
  • in: Filosofický časopis 39, 1991, č. 1, s. 32–37.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 261–267.