Ladislav Hejdánek | Objev budoucnosti a umění [Článek]


docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1964
  • in: Tvář 1 — září, 1964, č. 7, s. 16–19.
  • in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969): antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, s. 287–293.
  • in: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 9–16.