ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Patočkovo kritické vidění Masaryka [Článek]
česky; vznik: 14.9.1991; poznámka: Původně objednáno děkanem FF UK do připravovaného sborníku, který pak po jistém váhání a nedostatku dalších příspěvků nevyšel (pozn. aut.).