Ladislav Hejdánek | Patočkovo kritické vidění Masaryka [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 14.9.1991
poznámka: Původně objednáno děkanem FF UK do připravovaného sborníku, který pak po jistém váhání a nedostatku dalších příspěvků nevyšel (pozn. aut.).
  • in: Reflexe, 1992 — říjen, č. 5–6, s. 4.1–16.
  • in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [Letní školy slovanských studií], Praha: Filozofická fakulta UK, 1997, s. 224–235.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 274–290.