Ladislav Hejdánek | Pokoj i meč [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2001
poznámka: K příspěvku mne vyzvala redakce (pozn. aut.).
  • in: Literární noviny 12, 2001 — 2001-12-27, č. 52/1, s. 20.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 311–313.