Ladislav Hejdánek | Pravda a skutečnost [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1959
poznámka: Původně napsáno pro Křesťanskou revue.
  • in: O svrchovanost víry. Sborník k sedmdesátému výročí narození profesora J. L. Hromádky, Praha: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, 1959, s. 69–74.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 24–30.