ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Příroda jako téma pro filosofii? [ad: Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Praha 1994] [Recenze]
česky; vznik: 1995; poznámka: Recenzi Kratochvílovy knížky jsem napsal v říjnu 1995, ale už nevím, na čí podnět (pozn. aut.).