Ladislav Hejdánek | Příroda jako téma pro filosofii? [ad: Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Praha 1994] [Recenze]česky: docx | pdf | html
recenze; vznik: 1995
poznámka: Recenzi Kratochvílovy knížky jsem napsal v říjnu 1995, ale už nevím, na čí podnět (pozn. aut.).
  • in: Kritický sborník 15, 1995, č. 3, s. 69–73.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 301–310.