Ladislav Hejdánek | Svod a světlo [Předmluva / Doslov]česky: docx | pdf | html
předmluva / doslov; vznik: září 1969
poznámka: Předmluva k překladu Svůdcova deníku byla objednána nakladatelstvím Odeon (pozn. aut.).
  • in: Søren Kierkegaard, Svůdcův deník, překl. Radko Kejzlar, Praha: Odeon, 1970, s. 7–20.
  • in: Søren Kierkegaard, Svůdcův deník, překl. Radko Kejzlar, Praha: Mladá fronta, 1994, s. 181–190 (2. vyd.).
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 194–203.