Ladislav Hejdánek | Symbol a skutečnost [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1990
poznámka: Srov. přípravné poznámky k textu v myšlenkovém deníku 89/564–565 (26. 12. 1989)
  • in: Ve jménu života vašeho…, eds. Veronika Pokorná, Barbara Mazáčová, Pavel Suchánek, Praha: Karolinum, 1990, s. 64–69.
  • in: Jan Palach ’69, Praha: FF UK / Togga / ÚSTR, 2009, s. 150–156.
  • in: Češi a Evropa., ed. Jan Hron, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 73–81.
  • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 6, s. 40–46.
  • in: Ve jménu života vašeho…, ed. Adéla Petruželková, Praha: Karolinum, 2019, s. 89–95 (2., rozšířené vydání sborníku).