ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Tvorba protestem nebo protest tvorbou? [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1990
poznámka: Článek byl napsán na výzvu Vratislava Effenbergera v roce 1969 či 1970 pro první číslo časopisu Analogon. Druhé číslo už v počátcích normalizace nevyšlo, a tak zde článek vyšel až po dvaceti letech (pozn. aut.).