Ladislav Hejdánek | Tvorba protestem nebo protest tvorbou? [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1990
poznámka: Článek byl napsán na výzvu Vratislava Effenbergera v roce 1969 či 1970 pro první číslo časopisu Analogon. Druhé číslo už v počátcích normalizace nevyšlo, a tak zde článek vyšel až po dvaceti letech (pozn. aut.).
  • in: Analogon 2, 1990, č. 2, s. 67.
  • in: O umění., Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 57–59.