Ladislav Hejdánek | Člověk a „základ věcí“ [ad: Max Scheler: Místo člověka v kosmu, Praha 1968] [Recenze]česky: docx | pdf | html
recenze; vznik: 14. 10. 1968
poznámka: Napsáno pro Tvář 2/1968 (a odevzdáno) 14. 10. 1968 (pozn. aut.).
  • in: Tvář 3, 1968 — prosinec, č. 2, s. 58–61.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 170–175.