Ladislav Hejdánek | Umění a život v autentičnosti [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 20. 9. 1965
poznámka: Podnětem k napsání textu byla diskuse v redakci Tváře (pozn. aut.).
  • in: Tvář 2, 1965 — listopad, č. 9, s. 1–4.
  • in: Tvář — výbor z časopisu, ed. Michael Špirit, Praha: Torst, 1995, s. 145–151.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 107–115.