Ladislav Hejdánek | Věda a filosofie [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 13. 11. 1968
poznámka: Reakce na Tondlův článek ve Vesmíru byla redakční radou časopisu odmítnuta; text byl po čase otištěn v obnovené Tváři (pozn. aut.).
  • in: Tvář [4], 1969 — leden, č. 1, s. 22–26.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 134–144.