ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Věda a filosofie [Článek]
česky; vznik: 13. 11. 1968; poznámka: Reakce na Tondlův článek ve Vesmíru byla redakční radou časopisu odmítnuta; text byl po čase otištěn v obnovené Tváři (pozn. aut.).