ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Věda a filosofie [Článek]

česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 13. 11. 1968
poznámka: Reakce na Tondlův článek ve Vesmíru byla redakční radou časopisu odmítnuta; text byl po čase otištěn v obnovené Tváři (pozn. aut.).