Ladislav Hejdánek | Víra a svět u J. L. Hromádky [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1968
  • in: Křesťanská revue 35, 1968, č. 3, s. 65–67.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 164–169.