ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Vítězí pravda v dějinách? [Článek]
česky; vznik: 1991