Ladislav Hejdánek | Feuerbachova filosofie člověka [Přednáška]česky: docx | pdf | html
přednáška; vznik: 1964
poznámka: Původně šlo o přednášku, k níž mne vyzval Dušan Machovec; publikaci mi pak nabídla redakce Dějin a současnosti, kde také text vyšel (pozn. aut.).
  • in: Dějiny a současnost 6, 1964, č. 7, s. 31–33.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 64–71.