ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosofie a víra [přetisk habilitační práce bez bibliografie] [Kniha]
1985, Praha: OIKOYMENH

česky; poznámka: Edice Oikoumené [samizdat], sv. 1 (72 s.)
Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické | Předmluva po 15 letech [Filosofie a víra 1970]