Ladislav Hejdánek | Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické [Habilitační práce]česky: docx | pdf | html
habilitační práce; vznik: 1970
poznámka: Habilitační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze.