ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Filosofie a víra: příspěvek k otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické [Disertační / habilitační práce]
česky; vznik: 1970; poznámka: Habilitační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze.