Ladislav Hejdánek | Války a budoucnost [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 2003
poznámka: Článek byl objednán redakcí (pozn. aut.).
  • in: Přítomnost 4, 2003, č. 4, s. 7–9.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 314–319.