Ladislav Hejdánek | Odpověď Tominovi [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: 1965
poznámka: Recenze Machovcovy knížky [Filosofie člověka?] i odpověď Tominovi byly napsány na výzvu redaktorů Tváře (pozn. aut.).
  • in: Tvář 2, 1965 — prosinec, č. 10, s. 35–37.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 101–106.