Ladislav Hejdánek | Ontologie a pojem praxe [Článek]česky
článek; vznik: 1964
poznámka: Článek byl po předběžné domluvě s redaktorem napsán pro Filosofický časopis, byl však redakční radou zamítnut (pozn. aut.).