ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Ontologie a pojem praxe [Článek]
česky; vznik: 1964; poznámka: Článek byl po předběžné domluvě s redaktorem napsán pro Filosofický časopis, byl však redakční radou zamítnut (pozn. aut.).