Ladislav Hejdánek | Filosofie člověka [ad: Karel Kosík: Dialektika konkrétního, Praha 1963] [Recenze]česky: docx | pdf | html
recenze; vznik: 1963
poznámka: Recenze Kosíkovy knížky Dialektika konkrétního byla původně napsána pro Křesťanskou revui, byla však cenzurou zamítnuta; posléze vyšla beze změny v Plameni (pozn. aut.).
  • in: Plamen 5, 1963, č. 12, s. 118–120.
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 31–34.