Ladislav Hejdánek | Hodnota a smrt [Článek]česky: docx | pdf | html
článek; vznik: říjen 1952
poznámka: Doprovodný text k překladu Whiteheadovy americké přednášky „Immortality“. Původně věnováno Janu Šimsovi k 20. narozeninám (pozn. aut.).
  • in: Hodnota a smrt, Praha: [s. n.], 1966 („Zkušební umělecký tisk“ Josefa Vyleťala v několika exemplářích jako textový doprovod jeho grafik pro jeho závěrečnou práci na AVU (pozn. aut.).).
  • in: Setkání a odstup., Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 8–13.