Archiv Ladislava Hejdánka | texty dostupné onlineHermeneutik und die Zeit
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, německy, vznik: 1. 11. 2001 ◆ poznámka: Konference o hermeneutice, ETF, 1. 11. 2001
  • in: Jan Roskovec – Petr Pokorný (vyd.), Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, str. 42–48

Human Rights and Patočka’s „Negative Platonism“
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, anglicky, vznik: 20. 2. 2003
  • in: Jindřich Halama (vyd.), The Idea of Human Rights: Traditions and Presence. Proceedings of an International Conference Held in Prague, Feb. 20–23, 2003, Praha: ETF UK, 2003, str. 112–116

K otázce založení meontologie a jeho důsledků pro revizi chápání jsoucího
| docx | pdf | html ◆ fragment | přípravné poznámky | příspěvek, česky, vznik: 27. 1. 1992 ◆ poznámka: příspěvek na mezinárodní konferenci "Konec ontologie?" konanou v Brně 10.-12. 11. 1992 (pořadatel Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Old Testament Philosophemata Challenging Contemporary Ways of Thinking
| raw ◆ příspěvek, anglicky | česky, vznik: červen 1995 ◆ poznámka: příspěvek pro mezinárodní symposium "The Old Testament as Inspiration in Culture" 4.-8. září 1995

[Lohnt es sich zu leben?]
| docx | pdf | html ◆ přípravné poznámky | příspěvek, česky, vznik: 1. 7. 1997 ◆ poznámka: pro setkání: 6.-9. 7. 1997 Cadenabbia, Villa La Collina, Konrad-Adenauer-Stiftung Internationales philosophisches Fachgespräch unter dem Thema "Es lohnt sich zu leben!"

Charakter národa
| raw | audio ◆ příspěvek, česky, vznik: 1969 ◆ poznámka: vystoupení v Československém rozhlase v jakémsi diskuzním pořadu

Jindřich Bálek, Připomenutí textu Symbol a skutečnost
| raw | audio ◆ příspěvek | rozhovor, česky, vznik: 21. 1. 2013 ◆ poznámka: příspěvek v rámci odpoledního kulturně zpravodajského pořadu Mozaika na stanici Český rozhlas 3, Vltava

Reflexe víry a metafyzika: Je theologie bez metafyziky možná?
| docx | pdf | html ◆ článek | příspěvek, česky, vznik: listopad 2003 ◆ poznámka: Psáno pro sympozium o vědě a víře na JČU v Českých Budějovicích 13. 11. 2003. Titul příspěvku: „Je filosofická a teologická reflexe bez (tradiční) metafyziky možná?“
  • in: Teologická reflexe 10, 2004, č. 1, str. 25–35

Pavel Ryjáček – Petr Kadlec, O Patočkově textu Německá duchovnost doby Beethovenovy
| raw | audio ◆ příspěvek, česky, vznik: 6. 7. 2012 ◆ poznámka: komentář v rámci většího pořadu o Patočkově textu; pořad vysílaný na stanici Český rozhlas 3, Vltava